Dyrlægedækning

Gudog Garanti

Alle bookinger gennem Gudog har inkluderet Dyrlægedækning i nødstilfælde, der sikrer din hund og giver dig ro i sindet i uforudsete situationer.

Alle bookinger gennem Gudog har inkluderet Dyrlægedækning i nødstilfælde, der sikrer din hund og giver dig ro i sindet i uforudsete situationer. Gudogs Dyrlægedækning er et godtgørelsesinitiativ for skader, der kræver behandling og dyrlægeudgifter fra autoriserede, praktiserende dyrlæger. Selvom der ikke er tale om en forsikring, har Gudogs Dyrlægedækning mulighed for behandling hos kvalificerede fagfolk og dækning af dyrlægeomkostninger. Det fungerer som et supplement til privat forsikring, som Gudog-brugere (hundepassere og hundeejere) har. Dyrlægedækningen er udelukkende for gæstedyr i forbindelse med en Gudog-booking, med et maximalt refunderingsbeløb på 15.000 kroner.

Alle bookinger gennem Gudog har inkluderet Dyrlægedækning i nødstilfælde, der sikrer din hund og giver dig ro i sindet i uforudsete situationer.

Gudogs Dyrlægedækning er et godtgørelsesinitiativ for skader, der kræver behandling og dyrlægeudgifter fra autoriserede, praktiserende dyrlæger.

Selvom der ikke er tale om en forsikring, har Gudogs Dyrlægedækning mulighed for behandling hos kvalificerede fagfolk og dækning af dyrlægeomkostninger. Det fungerer som et supplement til privat forsikring, som Gudog-brugere (hundepassere og hundeejere) har.

Dyrlægedækningen er udelukkende for gæstedyr i forbindelse med en Gudog-booking, med et maximalt refunderingsbeløb på 15.000 kroner.

Gudogs Dyrlægedækning dækker følgende:

Skader forvoldt af et andet dyr

Skader forvoldt ved trafikulykker

Indtag af genstande eller fremmedlegemer

Forgiftning

Andre skader eller traumer som følge af vold fra tredjepart

Gudogs Dyrlægedækning dækker ikke følgende:

Skader på hundepasser, familiemedlemmer eller bofæller

Skader på hundepasserens ejendele eller hjem

Aldersrelateret sygdom eller skade, og sygdom eller skade som følge af en operation

Kosmetiske operationer

Mishandling, udmattelse eller dårlig hygiejne, der kan tilskrives kæledyrsejeren

Infektiøse, episodiske (f.eks. epilepsi) eller parasitære (f.eks. lopper) sygdomme

Krav for kæledyr, der mangler en mikrochip, hvor det er lovpligtigt

Behandlings- eller dyrlægeomkostninger til efterfølgende pleje ud over den indledende behandling, såsom opfølgningsbesøg, kontrolbesøg, genoptræning eller andre yderligere behandlinger

Behandlings- eller dyrlægeomkostninger ud over 7 dage efter bookingens afslutning

Før du indgiver et krav

Før du indgiver et krav

Informér Gudog! Du skal informere os inden for 48 timer efter hændelsen ved at sende en email til info@gudog.com. Tag kontakt til dyreejeren så hurtigt som muligt for at diskutere situationen og udforske mulige løsninger. Kontakt din forsikring: Din hus- eller dyreforsikring dækker muligvis en del af eller alle omkostninger i forbindelse med hændelsen. Indgiv et krav til din forsikring, før du søger refusion fra Gudog. Vi kan anmode om bevis for dit krav.

Sådan indgiver du et krav


1

For at være berettiget kompensation skal du indsende en faktura til Gudog vedrørende den pågældende booking foretaget på Gudog.com, den skal involvere det behandlede kæledyr, der er nævnt i bookingen, hændelsen skal være indtruffet på bookingdatoerne, og du have underrettet Gudog inden for 48 timer efter hændelsen.

2

Når du har bekræftet kravets berettigelse, skal du kontakte Gudog-supportteamet på info@gudog.com og indsende dokumentation som beskrevet i vores artikel "Hvad skal man gøre i tilfælde af en nødsituation".

3

Vores team vil evaluere det indsendte dokument for at bestemme berettigelsen. Denne proces kan tage op til 10 hverdage, og vi kan følge op med begge parter eller den angivne dyrlægepraksis for yderligere information.